ขอนแก่น(ชมคลิป)ใช้หอพัก 26 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรอบรับได้ 258 เตียง

จังหวัดขอนแก่นใช้หอพัก 26 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรอบรับได้ 258 เตียง และเตรียมแผนใช้พื้นที่พุทธมณฑลอีสาน เพิ่มเติมอีก 240 เตียง

         วันที่ 15 เม.ย 64 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้ามาตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามที่หอพักหญิง 26 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่ง  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อกระจายผู้ป่วย จากโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ โดยมีนพ สสจ.ขอนแก่น เป็นผู้ควบคุมระบบการบริหารทั้งหมด

             นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จ.ขอนแก่นมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ถึงแม้ว่า โรงพยาบาล ทั้ง 26 อำเภอใน จ.ขอนก่นยังมีศักยภาพที่จะรองรับผู้ป่วยได้ก็ตาม โดยที่ รพ สนาม หอพักหญิง 26 แห่งนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ 258 คน โดยมีจำนวนห้องทั้งหมด 86 ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ห้องละ3คน หอพักหญิง 26 เป็นหอพักใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน จึงเหมาะที่จะไฝทำเป็น รพสนามโดยหอพักแก่งนี้ แยกจากหอพักอื่นๆอย่างขัดเจน ตรงตามมาตรฐานขอสาสุขที่กำหนดเอาไว้ โดยมีการควบคุมการเข้า ออก มีการติดตั้งระบบไวไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งจะทีสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรและ นศ ภายใน มขเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะหอพักที่ 3 และ4 ซึ่งอยุ่ใกล้เคียงกัน แค่มีระบระห่างกันเกิน10 เมตร ถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัย

            ด้าน นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ ผู้ป่วยติดเชื้อใน จ.ขอนแก่น รวม112 คน เรียกเป็นการระบาดรอบเดือนเมษายน เป็นการระบาดในลักษณะผึ้งแตกรังจากสถานบันเทิง และมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากในพื้นที่ เนื่องจากมีความมั่นใจในรับบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของจะงหวัดขอนแก่น จึงมีความประสงค์ที่จะเข้ามารับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลใน จ.ขอนแก่น พร้อมยืนยันขณะนี้ รพ.เครือข่ายระดับอำเภอคือ รพ.ชุมแพ น้ำพอง กระนวน บ้านไผ่ เมืองพล มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อได้เต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องส่งต่อ รพ.ศรีนครินทร์ และ รพ.ขอนแก่น