นครพนม(ชมคลิป)นำรถพระราชทาน ตรวจประชาชนพื้นที่เสี่ยง สร้างความมั่นใจว่าทุกคนปลอดภัยไร้โควิด


วันที่ 14 เมษายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่จังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยติดเชื้อจากการเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้มีคำสั่งที่ 932 /2564 ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ดังกล่าว แม้ก่อนหน้านี้จะมีการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 50 ราย ไปหมดแล้ว แต่อย่างใดก็ตามเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทฺธิภาพสูงสุด และประชาชนที่มีความเสี่ยงต่ำที่มีความกังวล จำนวน 1,139 ราย จาก 269 ครัวเรือน ได้คลายความกังวลได้เข้ารับการตรวจยืนยัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ด้วยการตรวจในปริมาณที่มากเช่นนี้จะต้องใช้เวลาหลายวัน เนื่องจากกำลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
และด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย มาให้บริการประชาชนตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้ในพื้นที่ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวจังหวัดนครพนม เพราะจะทำให้การค้นหาผู้สงสัยผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนเป็นไปได้ความรวดเร็ว เพราะเข้าถึงประชาชนได้ง่าย เจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่างมีความปลอดภัย ลดภาระการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ppe) ทำให้การทำงานของแพทย์และมาตรการทางการแพทย์รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ว่าทุกคนมีความปลอดภัยและไม่มีเชื้อโควิดในพื้นที่ ซึ่งก็ขอเรียนชี้แจงให้ประชาชนจังหวัดนครพนมได้เข้าใจ และอย่าได้มีความวิตกกังวลกับการเข้าตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ทำการรีเช็คอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยจริง ๆ ซึ่งถ้าเราใช้กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตรวจ อย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ แต่ด้วยประสิทธิภาพของรถที่ได้รับพระราขทานจะทำให้สามารถจบภาระกิจได้ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะครบหมดทุกราย