ขอนแก่น(ชมคลิป)บวงสรวงห่มผ้าองค์พระธาตุขามแก่นจำลองเนื่องในวันสงกรานต์

อำเภอน้ำพองจัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่นแบบเรียบง่าย ห่มผ้าเจดีย์จำลอง ขณะที่องค์พระธาตุองค์ใหญ่อยู่ในขั้นตอนการบูรณปฏิสังขรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่วัดเจติยภูมิ พระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดขอนแก่น พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น เนื่องในวันสงกรานต์ โดยพระเทพเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินว์โส ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

โดยลำดับพิธีเริ่มจากการสมาทานศีล ตั้งโต๊ะบวงสรวงพิธีพราหมณ์ ประธานในพิธีจุดเทียนธูปหน้าองค์พระธาตุก่อนที่จะอธิษฐานจิตต่อผ้าแพรทอง แล้วนำไปห่มพระธาตุเจดีย์จำลอง ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าและด้านหลังองค์พระธาตุขามแก่นองค์ใหญ่ที่อยู่ในช่วงบูรณปฏิสังขรณ์ พร้อมกับโปรยข้าวตอกดอกไม้ และสรงน้ำองค์พระธาตุจำลองทั้ง 2 องค์ พร้อมกับถวายปัจจัย และรับพรจากพระสงฆ์ ก่อนที่จะจะมาหยิบผลไม้บวงสรวง เป็นอันสำเร็จพิธี

พระธาตุขามแก่น เดิมเรียกพระธาตุบ้านขาม ไม่มีประวัติหรือจารึกระบุการสร้าง ต่อมาพระราชสารธรรมมุนี (กัณหา ปภสฺสโร) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ จึงดำริว่าจังหวัดขอนแก่นควรมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดบ้าง จึงได้สืบเสาะจนพบพระธาตุบ้านขาม ที่บ้านขามธาตุใหญ่ และได้สืบเสาะประวัติความเป็นมาก็ไม่พบ จึงให้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าประวัติแล้วเรียบเรียงใหม่ มีหลายสำนวน ตำนานพระธาตุขามแก่นปัจจุบันเป็นสำนวนของนายสมควร พละกล้า เรียบเรียง เพราะคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ พ.ศ. 2498 – 2499 พระราชสารธรรมมุนี (กัณหา ปภสฺสโร) ได้ทำการบูรณะพระธาตุบ้านขาม เปลี่ยนยอดเดิมที่เป็นไม้เป็นฉัตรโลหะ และเปลี่ยนชื่อจากพระธาตุบ้านขามเป็นพระธาตุขามแก่น และวัดบ้านขามเป็นวัดเจติยภูมิ และมีการรณรงค์ให้ชื่อเมืองขอนแก่นเพี้ยนมาจากเมืองขามแก่น ซึ่งจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ของประมวล พิมพ์เสน ไม่เคยมีคำว่าเมืองขามแก่น มีเพียงชื่อเมืองขอรแก่น, ขรแก่น, ขรแกน, และขอนแก่น ดังนั้นชื่อเมืองขอนแก่นน่าจะเชื่อได้ว่าแต่แรกเริ่มชื่อเมืองขอนแก่นอยู่แล้ว ไม่ได้เพี้ยนมาจากขามแก่นแต่อย่างใด

ttps://youtu.be/seUwWjmjj8w