ขอนแก่น-รพ.สิรินธร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อไม่นานนี้ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน โดยการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาลและพิธีทำบุญตักบาตร ส่วนภาคค่ำ งานแสดงมุทิตาจิต พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการมอบของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยการมอบโล่เชิดชูเกียรติและของที่ระลึกในนามโรงพยาบาล เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี มีความพากเพียร ขยันอดทน และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดมา จนครบการเกษียณอายุราชการ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณ, การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ, การแสดงจากกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงานต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย.


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

Related posts