สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) เจาะบ่อบาดาลช่วยโรงพยาบาลเขมราฐ พัฒนาระบบสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอแก่พี่น้องประชาชน

เมื่องวันที่ 13เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผู้อำนวยการฯ ได้สั่งการให้ นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการฯ ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล นำเจ้าหน้าที่ พร้อมรถอุปกรณ์เครื่องมือ ลงพื้นที่ชุดเจาะน้ำบาดาลภายในโรงพยาบาล โดยมี นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ พร้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์ ช่วยเหลือ และ อำนวยความสะดวก
นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ กล่าวว่า เนื่องด้วยโรงพยาบาลเขมราฐแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 105 กิโลเมตร รับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยน 300 คน / วัน ผู้ป่วยใน 60 คน / วัน บริการไตเทียม 36 รอบ / วัน มีจำนวนบุคลากรที่อาศัยอยู่บ้านพัก 130 คน ในช่วงปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ ซึ่งปัจจุบันระบบน้ำของโรงพยาบาล ใช้ระบบสำรองน้ำแบบใช้น้ำประปาร่วมกับบาดาล โดย บ่อที่ 1 ผลิตน้ำได้ประมาณ 10 คิว/วัน บ่อที่ 2 ใช้ไม่ได้ ระบบถังสำรองใต้ดิน 50 คิว ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของบ้านพัก ,หน่วยไตเทียม ,ส่วนบริการโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้ำ รวมกว่า 111 คิว
เพื่อให้ระบบสำรองน้ำมีความพร้อมในการรองรับผู้มารับบริการ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) มาสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อพัฒนาระบบสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอแก่ผู้รับบริการโรงพยาบาลเขมราฐ ทั้งนี้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 ที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนในครั้งนี้ ด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อเป้าหมายในการอำนวยความสะดวก ดูแลพี่น้องประชาชน ให้มีความสุข ต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมเป็นอย่างมาก