(ชมคลิป)จังหวัดเลย เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบแรกพร้อมกันทั้งจังหวัด


จังหวัดเลย เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบแรกพร้อมกันทั้งจังหวัด เริ่ม 7 เมษายน 2564 ถึง 9 เมษายน 2564 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสงกรานต์
นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบแรก เป็นวัคซีนซิโนแวค เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 คน โดยมติของคณะทำงานบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้
1.บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 400 คน
2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 คน
3.ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 100 คน
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะกระจายให้ทุกอำเภอฉีดพร้อมกัน โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว “ไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ” แต่เป็นการป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงได้ จึงขอให้ทุกท่านได้คงมาตรการ DMHTT หรือ การเว้นระยะห่าง/อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์ ล้างมือบ่อยๆ หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะ และในรอบถัดไป จังหวัดเลย จะได้รับจัดสรรวัคซีนประมาณเดือน มิถุนายน 2564 โดยจะมีการจัดสรรให้กับกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 1.บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข และ อสม. 2.เจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 4 .บุคคลที่มีโรคประจำตัว 5.ประจังหวัดเลย เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบแรกพร้อมกันทั้งงหวัด
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในเบื้องต้นจังหวัดเลยได้รับวัคซีนล็อตแรก โดยได้รับการจัดสรรมาทั้งหมด 1000 คน รวม 2000 โดส โดยจะแบ่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อสม.จำนวน 900 คน และกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 100 คน เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง อันดับแรก เพราะต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่ พบปะผู้คนเป็นจำนวนมาก และตนเองได้มีโอกาสได้ฉีดเข็มแรกเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว โดยจากการฉีด ไม่พบอาการผิดปกติ
ผู้ว่าราขการจังหวัดเลยยังกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจะมีวัตซีนลอตใหญ่เข้ามาอีกเชื่อว่าช่วงนั้น จะสามารถฉีดได้ครบถ้วนครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่วนที่ขอวัคซีนเพิ่มไป เพื่อนำฉีดให้กับกลุ่มผู้ค้าสลากฯนั้น ทางส่วนกลางบริหารแจกจ่ายวัคซีนให้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งจังหวัดเลยได้เพียง 1 พันคน โดยต้องรอหลังจากนี้ในช่วงพฤษภาคมอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่ กรณีระบาดในกรุงเทพ จังหวัดเลยเราใช้มาตรการมาอย่างเข้มข้น แม้จะพบ 1 รายล่าสุด แต่ยืนยันไม่มีการระบาดในจังหวัด แต่เป็นการติดเชื้อใน กทม และเข้ามาตรวจพบเชื้อที่จังหวัดเลย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำไปรักษาและป้องกันตามขั้นตอนแล้ว และจากการตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ไม่พบ ดังนั้น สถานการณ์จังหวัดเลยขณะนี้ยังปกติ ประกอบการใช้มาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดจึงไม่ต้องเป็นห่วง ทั้งนี้ วันที่ 9 เมษายน จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะมีการพิจารณามาตรการและสถานการณ์ต่างๆ น่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกครั้ง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ ขตว.เลย