นครพนม-ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ ผู้เดินทางจาก 6 จังหวัดเสี่ยง กักตัว 14 วัน


วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้ประชุมหารือและมีมติร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในห้วงระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2564 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวของประชาชนเป็นจำนวนมาก
โดยมีมาตรการหลักอยู่ 2 ข้อใหญ่ ๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน กรณีไม่อยากกักตัวต้องมีใบตรวจการติดเชื้อโควิดเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงจากต้นทางมายืนยัน หรือถ้าไม่มีผลตรวจจะต้องไปแจ้งรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะมีขั้นตอนดำเนินการในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง ก็ขอให้แจ้งความประสงค์ว่าขอตรวจหาเชื้อ ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบคือถ้าต้องการรู้ผลเร็วประมาณ 3 ชั่วโมงผลการตรวจก็จะออกในส่วนนี้ผู้ขอรับการตรวจจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาท เนื่องจากไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบราชการถ้าผลเป็นลบก็ไม่ต้องกักตัว และอีกแบบก็คือการตรวจเหมือนกันแต่จะไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อท่านเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินแล้วก็จะตรวจให้ ซึ่งตัวนี้จะมีเวลากักตัวจนกว่าผลการตรวจจะออกเนื่องจากต้องเข้าคิวตรวจตามระบบ โดยโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งและโรงพยาบาลนครพนม พร้อมให้บริการ เพราะขณะนี้มีการบริหารจัดการกระจายเครื่องมือการตรวจพร้อมน้ำยาทดสอบไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดนครพนมที่กล่าวมาแล้ว มาตรการต่อมาคือในส่วนของร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด ยังคงให้เปิดได้ตามปกติ แต่เน้นให้ปฏิบัติการตามมาตรการ DMHTT คืออยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว และใช้แอพพิเคชั่นไทยชนะ โดยให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิด งดการจัดคอนเสิร์ตที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 500 คน งดกิจกรรมสาดน้ำ ปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม ส่วนกรณีงานเลี้ยง งานแต่งงาน งานประเพณี ดนตรี หมอลำ รถแห่ รำวง และกิจกรรมการแสดงที่มีผู้ร่วมงานไม่เกิน 500 คน ต้องไปติดต่อประสานกับนายอำเภอท้องที่ ซึ่งจะมีขั้นตอนการปฏิบัติให้ดำเนินการ ส่วนประเพณีรดน้ำดำหัวที่มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุหลายคนให้งด แต่ถ้าเป็นรดน้ำดำหัวเฉพาะครอบครัวสามารถทำได้ กรณีจัดพิธีสรงน้ำพระ กิจกรรมทางศาสนา ให้จัดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ถ้ามีรายละเอียดข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.08 2849 8155 และ 06 1019 2999
โดยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เรียนว่ามาตรการของแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดนครพนมไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเหมือนจังหวัดอื่นๆ แต่เราพยายามปฏิบัติอยู่บนหลักของความเป็นไปได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราไม่แบ่งเขตของคนที่มาจากกรุงเทพฯ เพราะลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ที่มีการแบ่งแยกชัดเจนเหมือนต่างจังหวัด แต่เป็นพื้นที่ติดกันซึ่งประชาชนที่มาจากตรงจุดนั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะไปสัมผัสเชื้อได้ ยิ่งพื้นที่ไหนมีความแออัดมากก็มีความเสี่ยงที่จะไปสัมผัสมากขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้เกิดเหตุเหมือนเมื่อครั้งที่ผ่านมาที่เป็นบุคคลวงนอกเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่คนจังหวัดนครพนม เพราะฉะนั้นจึงขอความกรุณาประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์โควิดจะจบเมื่อไหร่แต่เรามั่นใจว่า ถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเราจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอน