เลย(ชมคลิป)อำเภอนาแห้วแถลงข่าวงานแห่ต้นดอกไม้ปีนี้จัดยิ่งใหญ่หลังวิกฤติโควิด-19


เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 5 เม.ย.64 ที่ลานวัดศรีโพธิ์ชัย หมู่ 1 บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นแห้ว จ.เลย นายอาคม ภูละคร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาการนายอำเภอนาแห้ว นางรวงทอง พลธิการ วัฒนธรรมจังหวัดเลย ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ทานุมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา นายวิรัตน์ กาลภูมิ กำนันตำบลแสงภา ร่วมกันเปิดแถลงข่าวประเพณีแห่ต้นไม้ใหญ่ของชาวตำบลแสง มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ชาวบ้าน และแขกผุ้มีเกียรติร่วมกิจกรรม
นายอาคม ภูละคร รักษาการนายอำเภอนาแห้วกล่าวว่า จังหวัดเลยมีสถานที่ท่องเที่ยว และงานเทศกาลประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์เกือบทุกอำเภอ หนึ่งในนั้นคือที่อำเภอนาแห้ว มีงานประเพรีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีมายาวนานกว่า 450 ปี เริ่มแห่ชมพิธีเปิดงานในช่วงตอนเย็นวันที่ 14 เมษายนตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และอีก 2 ครั้งในวันที่ 19 และ 26 โดยทางอำเภอมีมาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 แก่ผู้มาเที่ยวงานอย่างเคร่งครัด
นางรวงทอง พลธิการ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยโดยเฉพาะอำเภอนาแห้ว มีต้นทุนทางวัฒนธรรมมาหลายชั่วอายุคน เป็นชุมชนที่ยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา รักษาศีล 5 ทุกวันพระจะไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด และวันโกน เชื่อจะยังคงรักษาความเป็นชาวพุทธได้ยั่งยืนสืบไป
ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ทานุมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภากล่าวว่า เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งได้ไม่นาน ก้าวแรกที่เข้าพื้นที่รู้สึกถึงความมี่เอกลักษณืของชุมชน และชื่มที่เยาวชนในพื้นที่ได้วึมวับวัฒนธรรมตั้งแต่เยาว์วัย อันเป็นพื้นฐาน หล่อหลวมสำหรับความประพฤติดีต่อไปในอนาคต
ด้านนายวิรัตน์ กาลภูมิ กำนันตำบลแสงภา กล่าวว่า ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมา มีอายุกว่า 474 ปี นอกจากการมีส่วนร่วมของชาวตำบลแสงภาและพื้นที่ใกล้เคียง การทำต้นดอกไม้จะใช้ดอกไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติ วัสดุที่ประกอบและประดับต้นดอกไม้ จะไม่มีตะปู ลวด หรือ โลหะ เป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างแท้จริง
ภายในงานแถลงข่าวจัดให้มีผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน และผลผลิตจากธรรมชาติของชุมชน จากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อาทิ น้ำผักสะทอน เมี่ยงโค้น แจ่วดำ ถั่วคั่วทราย มันเทศญี่ปุ่น และ ต้นดอกไม้จำลอง ให้แขกผู้มาเยือนได้จับจ่ายเป็นของฝาก สนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /