ศรีสะเกษ(ชมคลิป)พระอาจารย์โชติ มอบทุน-สิ่งของ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ หนุนส่งเสริมการศึกษาสู่อนาคตของชาติ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษา “กองทุนพัฒนา เพื่อนช่วยเพื่อน เราช่วยน้อง” แก่นักเรียน จำนวน 16 ทุน พร้อมมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และของเล่นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โดยมี นายคล้าย โทนัน ผอ.โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ
สำหรับโรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 98 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน ซึ่งการมอบทุนการศึกษาและสิ่งของในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน