ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ชาวบ้านปลื้ม “นอภ.ขุขันธ์” พลิกฟื้นหนองน้ำที่แห้งแล้งกลับอุดมสมบูรณ์ กุ้ง หอย ปู ปลา เพียบ ผุดกิจกรรมทอดแหพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หนองน้ำสาธารณะลูกแรด หมู่ที่ 4 บ้านสมบูรณ์ ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอาวุโสอำเภอขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาหนองลูกแรด โดยมี นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วย น.ส.นงค์เยาว์ มณี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ นายสมบัติ คำขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสมบูรณ์ และคณะกรรมการ นำเซียนแหจำนวนกว่า 750 คน ร่วมกิจกรรม
นายสุวรรณ กล่าวว่า หนองลูกแรด มีพื้นที่ประมาณ 38 ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีสภาพตื้นเขิน แห้งแล้งมานานหลายปี กระทั่งทางนายอำเภอขุขันธ์ และคณะได้เข้ามาสำรวจตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยการร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัวว่าจ้างรถแบ็คโฮมาทำการขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น และขุดลอกร่องน้ำห้วยรังเพื่อเปิดทางน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา เข้ามายังหนองลูกแรด กระทั่งมีน้ำเก็บกักลึกประมาณ 3-4 เมตร ทุกปี
จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานพัฒนาการประมงและสำนักงานประมงอำเภอขุขันธ์ จึงได้คัดเลือกแหล่งน้ำหนองลูกแรด บ้านสมบูรณ์ ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยใช้ชุดเพาะฟักพันธุ์ปลาเคลื่อนที่เพาะพันธุ์ปลากินพืชปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองลูกแรด อาทิ ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานิล ปลาไน ปลาจีน และปลาเทโพ เป็นต้น และได้จัดประชาคมหมู่บ้านสมบูรณ์ ในโครงการแนวทางที่เหมาะสมในการปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวนกว่า 200,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้กิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาในครั้งนี้ ได้เปิดจำหน่ายบัตรในราคา 300 บาทต่อ 1 คน ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจำนวนกว่า 750 คน รวมเป็นเงินประมาณกว่า 225,000 บาท โดยผู้ที่สามารถทอดแหจับปลาได้ตัวใหญ่และน้ำหนักมากที่สุด จะได้รับรางวัลจากคณะกรรมการหมู่บ้าน รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 500 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 300 บาท รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 200 บาท ส่วนผู้ที่จับกุ้งก้ามกรามได้ตัวใหญ่ที่สุดก็จะได้รับเงินรางวัลตามลำดับเช่นเดียวกัน ส่งผลทำให้การลงหนองทอดแหจับปลาในครั้งนี้คึกคักเป็นพิเศษ และมีชาวบ้านได้ปลาตัวใหญ่หลายราย โดยเฉพาะปลาบึก ที่มีน้ำหนักตัวละกว่า 10 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้พัฒนาชุมชนและแหล่งน้ำบ้านสมบูรณ์ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน