ทั่วไทย-โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรสะท้อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการ ศธ.รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5(นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนเข้าประชุมคณะผู้บริหารและคณะผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน สถานศึกษาในภาค 15 กล่าวต้อนรับโดย นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15และ กล่าวรายงานโดย นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหลังจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนและสะท้อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 – นำเสนอสภาพการดำเนินงาน “การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone” รายจังหวัด

ศธ.สัญจรเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อได้เห็นผลงานเด่นๆของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับที่สำคัญได้รับรู้ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งได้ระดมแนวคิด แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการทำงาน