ศรีสะเกษ- ผวาโควิด-19 สั่งงดจัดงานสงกรานต์ ปี 64

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผวาโควิด-19 สั่งงดจัดงานสงกรานต์ ปี 64 ขณะที่งานเทศกาลดอกลำดวนบาน ไม่หวั่นเดินหน้าแสดง แสง สี เสียง ชูการท่องเที่ยว เน้นมาตรการคุมเข้ม

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ศรีเสงี่ยม ญรักษา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ลงนามในหนังสือประกาศยกเลิกโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีข้อความระบุว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน เป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดังกล่าว

  •    ขณะที่ ทาง จ.ศรีสะเกษ ยังคงเดินหน้าจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ประจำปี 2564 ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. นี้ เช่นเคย โดยยังคงมีการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ตอนสืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งจะเปิดแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 17 มี.ค. นี้ เวลา 19.00 น. และจะทำการแสดงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ารับชมรอบแสดงจริง ในวันที่ 19-21 มี.ค. นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

ทีมข่าว ศรีสะเกษ // รายงาน