อุดรธานี-อาชีวะอุดรธานี ปังและดังสุดๆ คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silky Designer Contest

อาชีวะอุดรธานี ปังและดังสุดๆ คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silky Designer Contest หลังจากได้ออกแบบและตัดชุดให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบและตัดชุดผ้าไหมไทยให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมภริยา ในงานมหกรรมผ้าไหมโลก 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10 และล่าสุดได้เข้ารับรางวัลการออกแบบและตัดเย็บขุดผ้าไหม ในงานระดับชาติ The 2nd Next Big Silky Designer Contest ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ชุดสุดท้าย ที่ได้เดินแฟชั่นโชว์ในงานและได้รับรางวัล อันดับที่ 6 รางวัลชมเชยอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในชุดที่วิทยาลัยฯออกแบบภายใต้ Design Sketching Concept “ราชินีแมลงทับ”
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้นำคุณครูแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมนักศึกษา เข้ารับรางวัลและแฟชั่นโชว์ จากการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silky Designer Contest The Beauty of Modern Thai Silk ณ Zone Central Court & Eden 1FL. ศูนย์การค้า Central World ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี มีแขกผู้เกียรติ ประกอบด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเอ็ดเวิร์ด กิติ ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ กงสุลกิตติมศักดิ์ และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยการประกวดครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศจำนวน 198 ทีม เป็นทีมจากสถานศึกษา สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยายาศาสตร์และนวัตกรรม ภาครัฐและเอกชน สถาบันแฟชั่นนานาชาติ และสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ