ศรีสะเกษ-“พระอาจารย์โชติ” เชิญร่วมงานบุญประจำปี-ชี้เขตประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ได้กำหนดจัดงานบุญประจำปี ในระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค. นี้ จึงขอเชิญชวนเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล พิธีแห่ใบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา พิธีนพเคราะห์สืบชะตาหลวง สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา แก้ปีชง ปีมะ เสริมบารมี บวชชีพราหมณ์ ในวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อเป็นเจ้าภาพผ้าป่า หรือเป็นเจ้าภาพโรงทาน ติดต่อได้ที่โทร 09-6989-5154.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน