บุรีรัมย์(ชมคลิป)กองกำลังสุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ดำเนินโครงการ “เธอคือความหวัง” สานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน

กองกำลังสุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ดำเนินโครงการ “เธอคือความหวัง” สานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานว่า ที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) มอบหมายให้ ร้อยเอก วิชัย กำเนินดเมือง นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (น.ฝกร.ฉก.ทพ.26) นำกำลังพลจัดกิจกรรมจิตอาสาดำเนินโครงการ “เธอคือความหวัง” ทำความสะอาดวัดร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนโดยมีผู้นำหมู่บ้าน, ผู้ปกครอง, คณะครู,นำเยาวชน เด็กนักเรียน ร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 50 คน

ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด อบรมปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอบรมคุณธรรม จริยะธรรม ให้เยาวชน นักเรียน ดำเนินการพิธี ทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การถวายสังฆทาน การฟังธรรม โดยให้ผู้ปกครองช่วยเหลือในลำดับพิธี และขั้นตอนพิธีการทางศาสนาให้กับเยาวชนเป็นครั้งแรก สำหรับครั้งต่อไปให้เยาวชนเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง ร่วมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน วัดกัลยาณธรรมาราม ม.2 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จว.บ.ร. โดยโครงการ “เธอคือความหวัง” เป็นโครงการริเริ่มของ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1) ได้สั่งการหน่วยขึ้นตรงระดับกองพัน และ กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กกล.รส.จว.) ดำเนินการต่อชุมชนรอบค่ายทหาร และพื้นที่รับผิดชอบด้านกิจการพลเรือนของหน่วย ในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร