กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่เฉพาะหน่วยเงียบเหงา


บรรยากาศเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่เฉพาะหน่วย ที่มีปัญหาผู้มีใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตา คาดนับคะแนนได้หลังปิดหีบ แต่ไม่มีผลต่อคะแนนแพ้ชนะของผู้สมัคร
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่ 38 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่เฉพาะหน่วย หลังจากมีปัญหาจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาไม่ตรงกับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง คือมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 492 คน แต่การนับคะแนนพบว่ามีบัตรเลือกตั้งเพียง 490 ใบ หายไปจำนวน 2 ใบ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวที่มีปัญหา ทำให้กกต.กาฬสินธุ์ได้เสนอเรื่องไปยังกกต.กลางเพื่อพิจารณา กระทั่งมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้
โดยบรรยากาศในช่วงเช้าหลังจากเจ้าหน้าที่เปิดหีบในช่วงเวลา 08.00 น.ยังคงมีประชาชนต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ แต่ค่อนข้างบางตา เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเช้า และไม่อยากออกมาพร้อมกันต่อคิวยาว ประกอบมีหลายคนทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งคัด
สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 38 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ทั้งหมด 707 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร ได้ 158 คะแนน เบอร์ 2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ได้ 259 คะแนน เบอร์ 3 นายกิตติพร อินทะสีดา ได้ 19 คะแนน และเบอร์ 4 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ได้ 8 คะแนน บัตรเสีย 3 บัตร และไม่ประสงค์ลงคะแนน 43 คะแนน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการนับคะแนนหลังปิดหีบในช่วงเวลา 17.00 น.ทันทีที่หน่วยเลือกตั้ง ก่อนจะส่งผลคะแนนไปยังศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ คาดว่าจะทราบผลไม่เกิน 18.00 น. อย่างไรก็ตามผลการนับคะแนนหน่วยนี้จะไม่มีผลต่อคะแนนการแพ้-ชนะ ของผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์แต่อย่างใด เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งที่ 38 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียง 707 คน แต่ผลคะแนนในภาพรวมทั้งหมดผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 คือนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครเบอร์ 1 ได้คะแนน 230,475 คะแนน ส่วนผู้ได้คะแนนอันดับ 2 คือนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ได้คะแนน 198,430 คะแนน ซึ่งมีคะแนนห่างกันถึง 32,045 คะแนน