เลย (ชมคลิป) ผบ.ฉก.ทพ.21 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันชายแดนไทย-ลาว

ผบ.ฉก.ทพ.21 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันชายแดน เน้นย้ำคุมเข้ม การป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – ลาว ในพื้นที่ จ.เลย

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และ คุณกนรัตน์ ทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 21 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล กองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 2106 ,กองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 2107 และ กองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 2102 ในพื้นที่ จังหวัดเลย เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
ในโอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ได้เน้นย้ำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสกัดกั้น ป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และสิ่งของผิดกฎหมาย ตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมายตามมาตรการคุมเข้มการป้องกันเฝ้าระวัง ตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม ช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทย การปฏิบัติการด้านการข่าว “ยกระดับการป้องกันพื้นที่ชายแดน ป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย,อำเภอนาแห้ว และ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนรับผิดชอบ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในความเสียสละทั้งกายและจิตใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อย และเป็นกำลังใจให้กำลังป้องกันชายแดนทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย

ภาพข่าว// ทพ.21