หนองคาย (ชมคลิป) ฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ร่วมทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน

ไทย ลาวและออสเตรเลีย ร่วมทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน และร่วมเปิดงานฉลองย้อนรอย สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 บนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ฯ เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี มีประชาชนชาวไทยและลาวร่วมจำนวนมาก

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 05.00 น. บริเวณบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายอาดสะพังทอง สีพันดอน จ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์, ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ( เอกอัครราชทูตไทย) ประจำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน โดยมี พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดมณฑลทหารบกที่ 24, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ส่วนราชการ,หน่วยงานภาคเอกชน, พี่น้องประชาชนฝั่งไทย และ พี่น้องประชาชนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมในกิจกรรม ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยและลาว จำนวน 62 รูป ออกเดินรับบิณฑบาตรบนสะพานมิตรภาพฯ มีประชาชนชาวไทยและชาวลาวเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ไทยและ สปป.ลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 , ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาวและ ฯพณฯ พอล คีตติง นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้น เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานฯ และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2537 สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในแง่เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การคมนาคมและขนส่ง สะพานไม่เพียงแต่เชื่อมโยงพื้นที่ของทั้งสองประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น แต่ยังเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและลาว จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย ไทยและลาว