ขอนแก่น(ชมคลิป)ระดมกำลังชาวบ้านเยาวชนร่วมเปิดปฏิบัติการชิงเก็บ ลดเผา ลดไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

จังหวัดขอนแก่นระดมเจ้าหน้าที่ไฟป่า ชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านฝางร่วมเปิดปฏิบัติการชิงเก็บ ลดเผา ลดไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง หากประชาชนพบเห็นไฟป่าขอให้รีบแจ้งสายด่วน 1362 ทันที

    โดยปฏิบัติการชิงเก็บ ลดเผา ลดไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ณ บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมหินช้างสี ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับร่วมกิจกรรมเก็บกวาดโดยรอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไฟป่า ชาวบ้านในพื้นที่ เด็กและเยาวชนร่วม 200 คน

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเชิงรุกที่จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงปัญหา PM2.5 และลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ลดการสร้างปัญหาและแก้ไขปัญหา จัดระเบียบการเผา ลดเชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่า อีกทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ขอให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศลดและควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มงวด

  ด้านนายพิชิต วรรณราช ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ระยะเวลาของฤดูฝนค่อนข้างนานทำให้ป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม เลยและร้อยเอ็ด มีความชื้นและลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าลงได้มาก จึงเชื่อมั่นว่าในพื้นที่ที่กำกับดูแลจะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่าหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟป่าขึ้นมาได้ ขณะเดียวกันการดำเนินงานต่าง ๆ จะควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่จะช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมชิงเก็บ ลดเปา ลดไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยที่รูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเน้นหนักไปที่การไม่เผา แต่จะนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์และแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์

  พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหรือเกษตรกรได้ลดการเผาพื้นที่ทางการเกษตรและหากประชาชนสังเกตเห็นว่ามีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น ขอให้แจ้งสายด่วน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1362 สายด่วนหรือสถานีควบคุมไฟป่าหรือหน่วยงานป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเข้าดำเนินการระงับเกตุได้ทันท่วงที