บุรีรัมย์(ชมคลิป)กกล.สุรนารี โดย ผบ.ฉก.2 เดินเท้าลงพื้นที่มอบแสงสว่างแห่งความหวัง ให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ละหานทราย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พันเอกเกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ให้การต้อนรับ พันเอก สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับหน่วยพาะกิจที่ 2 และคณะในการลงพื้นที่มอบแสงสว่างแห่งความหวัง ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ตาม “โครงการสานสายใยรักพราน 26” ในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับชุดช่างในการดำเนินการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ให้กับ นายแห้ง ชุ่มบันดิษฐ์ บ้านเลขที่ 35 ม.6 บ.โรงเลื่อย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จากการดำเนินการสำรวจบ้านเก่าทรุดโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ไม่มีที่ทำกิน ฐานะยากจน ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จัดกำลังพลชุดช่างร่วมกับชุดช่าง กองกำลังสุรนารี ดำเนินงานก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเงินทุนจากการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อระดมทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้สำเร็จต่อไป


หลังจากนั้นพันเอก สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำใจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยรถเข็นวีลแชร์พร้อมทั้งสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับ นางขุม สมศรี อายุ 94 ปี มารดาของ อส.ทพ. ภานุวัฒน์ สมศรี ซึ่งป่วยพิการทุพพลภาพทางด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 137 ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างรอยยิ้มความประทับใจแก่ผู้พิการ และครอบครัวที่รับมอบรถเข็นวีลแชร์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร