เลย-เปิดการท่องเที่ยวพักแรมบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและศึกษาธรรมชาติยอดภูหลวง


เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง รอบสอง หลังจาก มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ระลอก 2 และมีประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564 และลงวันที่ 18 ม.ค.. 2564 (ฉบับที่ 2) นั้น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พิจารณาปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2564 เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและทำให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปฏิบัติได้ชัดเจน และสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลง จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.25264 เป็นต้นไป การปฏิบัติงานของด่านเก็บบัตรค่าบริการฯ (ด่านตรวจ 1) โดยให้นักท่องเที่ยวทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน แสกน QR Code ไทยชนะ ตรวจสอบการจอง และซื้อบัตรค่าบริการที่ตู้ kiosk ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นทท.ยังบางตาเนื่องวันแรกและเป็นวันทำงาน ด้วย
ด้านนายวันชัย สิมมาเศียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ระลอก 2 และมีประกาศจังหวัดเลย ต่อมามีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 30 มิ.ย.2563 ให้เปิดทำการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564 เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโนนา(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมกำหนดจำนวนผู้เข้าศึกษาธรรมชิและการท่องเที่ยว ด้านปัจจัยที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีช้างป่าจำนวนมากและพบเห็นบ่อย ๆ และมีบางตัวมีพฤติกรรมที่ดุร้ายเมื่อพบเห็นมนุษย์ จึงไม่อนุญาตให้กางเต้นท์ พักแรมทุกพื้นที่ ทุกกรณี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย