นครพนม(ชมคลิป)ผู้ป่วยโควิด-19 ธาตุพนม รักษาหายแล้ว นพ.สสจ.นครพนม พร้อมคณะ ส่งกลับ บ.หนองกุดแคน


วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นายวรวิทย์ วุฒา สาธารณสุขอำเภอธาตุพนม และบุคลากรทางการแพทย์ มอบดอกไม้ให้กำลังใจส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว กลับบ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม ณ อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้ตรวจพบผู้ป่วยหญิง อายุ 51 ปี อาชีพขายอาหาร อยู่หมู่ 8 บ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม โดยผู้ป่วยรายนี้เชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันจากกรุงเทพมหานคร 2 ราย ที่เดินทางมาจังหวัดนครพนม ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 และกลับไปตรวจที่กรุงเทพฯ พบว่า ติดเชื้อในวันที่ 6-8 มกราคม 2564 หลังจากที่ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย กลับไปกรุงเทพมหานคร 16 วัน ทาง ศบค. สรุปว่ามี Timeline ที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดนครพนม และจังหวัดนครพนม ได้ทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่อำเภอธาตุพนม โดยได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย) จำนวน 11 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) จำนวน 1,391 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,402 คน ผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีคำสั่งยกเลิกการปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้เงื่อนไขยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการและการใช้แอบพลิเคชั่น
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม