ศรีสะเกษ-เครือข่ายเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ใช้เวลาว่างผลิตที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบป้องกันโควิด-19

เครือข่ายเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ใช้เวลาว่างผลิตที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบป้องกันโควิด-19 มอบภาครัฐส่งต่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้รับมอบ ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 8 ตัว นำโดย นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการป้องกันและปราบยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สมาพันธ์เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน และ Y-SDN ศรีสะเกษ ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวมามอบให้กับทางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ต่างๆ และส่วนหนึ่งส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ
นายพงศ์ภัค กล่าวว่า เครือข่ายเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ได้มีความตั้งใจ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและภาคราชการเท่าที่ช่วยได้ เช่นการมอบที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบครั้งนี้ ก็ผลิตโดยกลุ่มอาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ที่หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เพื่อเด็กและเยาวชน แต่เป็นการฝึกฝนการทำงาน ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน สังคมต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน