จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 95ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 3ราย กระจายทุกพื้นที่ จำนวนผู้ป่วยเริ่มคงที่ ผู้ป่วยหาย104 ราย มากกว่าติดเชื้อ


วันที่ 7 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 7 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,647 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 852 ราย หายป่วยแล้ว 3,782 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,184 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 104 ราย มี อำเภอเมืองเลย 17 ราย อำเภอปากชม 15 ราย อำเภอนาแห้ว 9 ราย อำเภอวังสะพุง 39 ราย อำเภอภูกระดึง 3 ราย อำเภอภูเรือ 2 ราย อำเภอท่าลี่ 17 ราย และอำเภอเอราวัณ 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 95 ราย ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 3 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 92 ราย
Cluster ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 6 ราย Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 6 ราย Cluster งานบายศรีบ้านยางเดี่ยว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 12 ราย Cluster บ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 7 ราย Cluster งานศพบ้านดอนสำราญ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จำนวน 4 ราย Cluster งานบุญร้อยวัน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย Cluster งานศพบ้านภูทอง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 6 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 49 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 7 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 3 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 6 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 5 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 10 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 3 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 13 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 832 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 20 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 423,170 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 393,140 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /