ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรประสบภัยหนาวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาทมวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว จำนวน 20 ผืน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.ภูสิงห์ โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) นายถนัด สีดา นายก อบต.ไพรพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 2 ผืน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 ชุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรไทยทุกหมูเหล่า
ในโอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง พร้อมด้วย นายถนัด สีดา นายก อบต.ไพรพัฒนา นายบุญชู บุดห์ดา กรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง นายบุญมี เสนคราม กำนันตำลไพรพัฒนา และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวของมูลนิธิหลวงปู่สรวงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 20 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ผืน และมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่ สภ.ภูสิงห์ ด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน