พ่อเมืองศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 64


เมื่อเร็วๆนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนชุมชน ในพื้นที่ อ.ศิลาลาด อ.ราษีไศล อ.บึงบูรพ์ และอ.ยางชุมน้อย เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง พร้อมทั้งกวดขันการจับกุมการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน