ศรีสะเกษ-ตลาดนัดวัดไพรพัฒนา เพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 สั่งงดขายอาหารทะเลชั่วคราว


เมื่อเร็วๆนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้ประกอบการค้าขาย โดยเฉพาะที่ตลาดวัฒนธรรมอาเซียน ตลาดประชารัฐ ของวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งยังคงเปิดบริการตามปกติทุกวัน ในส่วนของตลาดนัดวัฒนธรรม จะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าเข้ามาจำหน่าย ทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00-20.00 น. ซึ่งได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการ พร้อมกำหนดทางเข้าออกให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจวัดไข้ และแจกแจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนทั้งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระกายเชื้อโรคดังกล่าว และได้ขอความร่วมมือให้พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารทะเลงดการจำหน่ายไปก่อน เพื่อความสบายใจของผู้ค้าและผู้มารับบริการ
ทั้งนี้อาตมาของฝากไปถึงญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมากราบนมัสการขอพรหลวงปู่สรวงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าออก และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งทางวัดไพรพัฒนา และในส่วนของตลาดวัดไพรพัฒนา เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการคัดกรอง และทำความสะอาดจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนมากสัมผัสทุก 3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปฏิบัติตามภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน