หนองคาย-รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1


วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พล.อ.อ.สุทธิ์พันธุ์ ต่ายทอง รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง เสธ.ทหาร(4),พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม มทภ.2 , พล.ต.กุลธวัช ไว้ใจรอง จก.ขว.ทหาร,พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ของจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เพื่อนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งนำ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายประเสริฐ์ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


ทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางผ่านด่าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน และมอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด ทั้งกริยา วาจา ตลอดจนการแต่งกายอย่างถูกต้องเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและนำมาซึ่งความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
สำหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นภารกิจในการผนึกกำลัง ในการนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่รวมทั้งรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อนำมาประเมินผลและรายงานตรงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ต่อไป

:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองาย