(ชมคลิป)พช.หนองบัวลำภู โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4”

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ลานวัฒนธรรม ภายในสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมภาคเอกชน ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ร่วมงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4 จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและสินค้าชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้กำหนดจัดงาน“แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2563 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบจังหวัดหนองบัวลำภู ปีที่ 27 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 4 โดยมีการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สินค้าเกษตร จำนวนมากกว่า 100 บูธ การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีบนเวทีกลาง

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู มีประวัติความเป็นมายาวนานไม่น้อยกว่า 900 ปี จากนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานกมุททาลัยบุรีรัมย์ จนเป็นเมืองหนองบัวลำภู ในปัจจุบัน มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น มีทรัพยากรและภูมิปัญญาที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจและควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอยู่หลายอย่าง กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า ซึ่งเรามีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง จำนวนถึง 515 กลุ่ม สมาชิกมากกว่า 12,018 ครอบครัว และเป็นแหล่งผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับประเทศ

นอกจากนั้นยังมีการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดธุงผ้าไทย การประกวดแฟชั่นโชว์จากผ้าไทยพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประเภทชุดราตรีและชุดลำลอง การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู การประกวด Nongbualamphu Young Designer Contest การประกวดจัดบูธจำหน่ายสินค้า การประกวดรำวงคองก้าเมืองลุ่มภู การประกวดอาหารพื้นถิ่น การประกวดกระเช้า OTOP ทั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการใช้ให้กว้างขวาง/แพร่หลายยิ่งขึ้น และเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนโดยการจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากลครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ร่วมวิถี ร่วมสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายยิ่งขึ้น


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts