ศรีสะเกษ- “อดีต สจ.อ๋อย”ชูนโยบายพัฒนาอาชีพ สานงานเก่า-ก่องานใหม่ มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 ธ.ค. นางกัญญ์พิดา เพียรกสิโภคิน ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 1 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 เปิดเผยว่า ตนจบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น เคยเป็นอดีต รอง นายก อบต.สำโรง อดีต ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออุทุมพรพิสัย อดีตประธานแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ อดีตประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสำโรง เป็นรองประธานแม่บ้านเกษตรกรอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นรองประธานแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ อดีต ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขตอำเภออุทุมพรพิสัย 2 สมัย รวม 12 ปี
ในการหาเสียงในครั้งนี้ตนมีความตั้งใจที่จะสานงานเก่า ก่องานใหม่ ในการพัฒนา ซึ่งตนเป็น ส.อบจ.ครั้งแรก ได้เน้นนโยบายในการพัฒนาอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมอาชีพ ต่างๆของกลุ่มอาชีพในพื้นที่อ.อุทุมพรพิสัย สิ่งหลักสำคัญก็คือ การพัฒนาโครงสร้างร่วมกัน ในการบูรณาการกับภาครัฐ ในการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งที่ดำเนินงานมา 12 ปี ในการทำหน้าที่ ส.อบจ.ศรีสะเกษ ได้อยู่กับพี่น้องประชาชน มีความเข้าใจปัญหา เข้าถึงและเข้าหา และไม่เคยทิ้งพื้นที่ไปไหน รอบนี้จึงขออาสาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอีกครั้ง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล จะทำหน้าที่ตรงนี้ ขอโอกาสพี่น้องประชาชนอีก 1 สมัย เพื่อพิสูจน์ผลงานและสานงานเก่าที่ทำไว้เพื่อให้การพัฒนาต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สิ่งสำคัญก็คือได้ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน ในการแก้ไขปัญหา และดูแลเรื่องกฎหมาย โดยมีทีมทนายความซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบ และเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วย ก็คิดว่าตนเป็น ส.อบจ.มาแล้ว 12 ปี มีสำนักงานที่แน่นอน และพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าหาได้ คิดว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะให้โอกาสเข้ามาทำงานอีกครั้ง และมีความมั่นใจเต็ม 100 เปอร์เซ็น.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน

Related posts