ขอนแก่น–เครือข่ายสุขภาพฯ รพ.สิรินธร สสอ.บ้านแฮด ปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมป้องกันโรค COVID-19 เน้น ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ด้วยหลัก D-M-H-T-T-T


เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดย นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกุร ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอ บ้านแฮด และ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด ทุกแห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควบคุมโรคติดเชื้อ ร่วมกันออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อตรวจแนะนำ และขอความร่วมมือการใช้ QR CODE รายงานตัวสำหรับผู้เดินทางจากต่างจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง รวมทั้งชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง โรงแรมร้านกาแฟ 2 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 3 แห่ง ร้านค้าชุมชนต่างๆ โรงแรม/รีสอร์ท 3 แห่ง สถานีรถไฟบ้านแฮด

ทั้งนี้ มีการเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด ด้วยหลัก ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ด้วย D-M-H-T-T-T คือ D: Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M: Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H: Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T: Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง T: Thai cha na สแกนใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” (Thai cha na) เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น T: Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และให้สังเกต อาการโควิด ของตนเอง หากมีไข้ และมีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว.
ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

Related posts