ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)ชาวนาเมืองเกินร้อยเอาแรงลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างความสามัคคีชุมชน

ชาวบ้านท่าม่วง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในนาข้าวของชุมชนที่อดีตเคยเป็นป่ายูคาลิปตัส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอีสานและสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะเก็บไว้เป็นกองกลาง หากครอบครัวไหนไม่มีข้าวกินสามารถมาซื้อหรือหยิบยืมไปก่อนได้

            30 พฤศจิกายน 2563 ชาวบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด พากันนำเคียวเกี่ยวข้าวคนละอันเดินลงในแปลงนาซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เพื่อช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการ “ปักดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่งชาวบ้านที่มาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวมีทั้งชาวบ้าน พระสงฆ์ และชาวชุมชนใกล้เคียงที่เก็บเกี่ยวของตนเองแล้วเสร็จ ก็จะออกมาช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวที่เป็นนาข้าวของชุมชนบ้านท่าม่วง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันทำมาเป็นประจำทุกปี

            พระครูดิตถธรรมานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ และเจ้าอาวาสวัดบ้านท่าม่วง เล่าว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการ “ปักดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนใกล้เคียง ซึ่งการทำนาบนที่นาประมาณ 3 ไร่ บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของชุมชนที่อดีตเคยเป็นป่ายูคาลิปตัส จะใช้วิธีการปักการดำในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และลงแขกเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ข้าวที่ปลูกด้วยการปักดำจะมีกลิ่นหอม ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นมาปะปน ทุกขั้นตอนจะไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยคอกแทน โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะเอาไว้เป็นกองกลางบนยุ้งฉางที่วัด หากปีไหนแล้งชาวบ้านก็ สามารถมาหยิบยืมไปใช้เป็นข้าวปลูก หรือ ใช้กินในครัวเรือนก่อนได้ เมื่อถึงฤดูกาลหน้าก็ค่อยเอาข้าวมาคืน รวมถึงเวลามีงานประเพณีในหมู่บ้านก็สามารถนำข้าวส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องเรี่ยไรข้าวจากชาวบ้าน

Related posts