จังหวัดเลยแจ้งข่าวดีเพิ่มสายการบิน “ไทยสมายล์”สุวรรณภูมิฯ-เลย-สุวรรณภูมิอีก 1 ทางเลือก


ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับคุณยุวลี อัมพรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์การตลาด และคณะทำงานสายการบินไทยสมายล์ ( THAI SMILE)ที่เข้าหารือการประเดิมเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สุวรรณภูมิ-เลย” หลังจากนั้น มีการพูดคุยหารือระหว่างนางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย และนางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ในการจัดแถลงข่าวในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินไทยสมายล์ เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-เลย-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยจะมีพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินไทยสมายล์ ในระหว่างวันที่ 10- 11 ธันวาคม 2563 คือ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 11.15 น. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ WE052-BKK-LOE เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ท่าอากาศยานเลย โดยมีกิจกรรมบนเที่ยวบิน ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับแขก ผู้มีเกียรติและผู้โดยสารบนเที่ยวบิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มอบของที่ระลึกเที่ยวบินปฐมฤกษ์แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน (พระธาตุศรีสองรักจำลอง และเหรียญหลวงปู่ศรีจันทร์ วัดศรีสุทธาวาส โดยเมื่อเที่ยวบิน WE052 BKK เดินทางถึงท่าอากาศยานเลย จะมีพิธีเปิดอุโมงค์น้ำ ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โดยท่าอากาศยานเลย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) พร้อมตัวแทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดเลย ต้อนรับคณะและผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณจุดจอดเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานเลย ชมการแสดงต้อนรับโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ก่อนออกเดินทางไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก และทำพิธีถวายต้นผึ้ง ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ส่วนในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 คณะผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เดินทางไปยังสกายวอล์ค ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ริมฝั่งโขง ก่อนจะขึ้นเครื่องออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เวลา 10.15 น. โดยสายการบินไทยสมายล์ จะทำการบินทุกวัน บินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 11.15 น. ถึงท่าอากาศยานเลย เวลา 12.15 น. และจากท่าอากาศยานเลย เวลา 13.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 14.10 น. ทำให้ จ.เลย จะมีสายการบิน 3 สายการบินประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ จำนวนวันละ 2 เที่ยว สายการบินแอร์เอเชีย จำนวน วันละ 2 เที่ยวและสายการบิน ไทยสมายล์ จำนวน วันละ 1 เที่ยว รวม 5 เที่ยวต่อวัน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย