เลย(ชมคลิป)เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสที่ภูเรือ


เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 28 พ.ย.63 ที่ลานแสดงต้นคริสมาสต์ ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตเทศบาลตำบลภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่ 9 มี รองผู้ว่าราชการ 2 ท่าน มีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายณรงค์ จีนอ่ำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 7 ตำบล นักท่องเที่ยว และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่า จังหวัดเลยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่หนาวที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สูง จากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 600 เมตร มีลักษณะเป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน ดุจเกลียวคลื่น และมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี จากความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว อำเภอภูเรือจึงเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอภูเรือ จึงได้จัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่ 9 ณ บริเวณลานต้นคริสต์มาสภูเรือ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในบริเวณแห่งนี้ ขึ้น โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2555 เป็นต้นมา ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมกราคมของทุกปี


ในปีนี้อำเภอภูเรือได้กำหนดจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ ลานต้นคริสต์มาสภูเรือ โดยมีกิจกรรม ชมต้นคริสต์มาสภูเรือและไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงามเต็มพื้นที่ ช่วงค่ำคืนชมโคมไฟเรืองแสงหลากสี ชมการแสดงดนตรีและพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของอำเภอภูเรือ


ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัดเลยผ่านหน่วยดำเนินการ 2 หน่วยงานดังนี้ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรม สร้างความโดดเด่นของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ จากภาคการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ 2 ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ สำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูเรือ ที่ได้รังสรรค์พื้นที่ให้เป็นส่วนคริสต์มาส และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย