หนองคาย – ไม่เป็นอีแอบทีมพรรคเพื่อไทย หนองคาย ลุยลงพื้นที่ถึงตัวทุกครัวเรือน ชูนโยบาย 4 ทิศ

ไม่เป็นอีแอบทีมพรรคเพื่อไทย หนองคาย ลุยลงพื้นที่ถึงตัวทุกครัวเรือน ชูนโยบาย 4 ทิศ ขอคะแนนเสียงชาวบ้าน ภายใต้สโลแกน เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนคน เปลี่ยนหนองคาย เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งบประมาณที่คาใจของชาวบ้าน
นายธนพล โลละวิทย์มงคล (อัพ) ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หมายเลข 2 พร้อมทีมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.หนองคาย ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ พร้อมปราศรัยหาเสียงเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ด้วยการเลือกทีมพรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 ทั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.
นายธนพล โลละวิทย์มงคล ผู้สมัคร นายก อบจ.กล่าวว่า ทีมพรรคเพื่อไทย หนองคาย เป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวของคนหนองคายที่มองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย ในการเข้ามาพัฒนาจังหวัดหนองคาย แก้ไขปัญหาการใช้งบประมาณที่คาใจของชาวบ้าน โดยชูนโยบาย 4 ทิศ ได้แก่ ทิศที่ 1 ครัวของอีสานเหนือ เป็น การพัฒนาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับตลาด ปรับการจัดการน้ำแบบบูรณาการระหว่างตำบล ที่ท่วมต้องไม่ท่วม ที่แล้งต้องไม่แล้ง เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าการเกษตรสำหรับหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง ทิศที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว สร้างโครงข่ายการท่องเที่ยว โครงข่ายการคมนาคม และสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาเมืองอัจฉริยะ เครือข่ายการสื่อสาร พัฒนาการท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 จุดท่องเที่ยว ตลาดการค้าชายแดน ทิศที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายน้ำ ไฟฟ้า ถนน รับรองการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการท่องเที่ยว โรงพยาบาล การกำจัดขยะ การคมนาคม ระบบสาธารณสุข และ ทิศที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างงานสร้างอาชีพผ่านการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการขนส่ง พัฒนาหนองคายด้าน ภาษา การท่องเที่ยว การตลาด ดิจิทัลเพื่อรองรับการเติมโต ป้องกันสมองไหล คนหนองคายต้องมีงานทำที่หนองคาย และคนหนองคายต้องมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งหมดที่กล่ามา กลุ่มพรรคเพื่อไทยประกาศตัวอย่างชัดเจน ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย ไม่เป็นอีแอบ ภายใต้สโลแกน เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนคน เปลี่ยนหนองคาย จึงขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้สนับสนุนและขอให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เลือกทีมพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ทั้ง นายก อบจ. หมายเลข 2 และ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยกทีม เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนคน เปลี่ยนหนองคาย เพื่อคนหนองคาย :ฤาษีลภ//จ.หนองคาย