(ชมคลิป)คุณหญิงหน่อยฯ(สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) ลุยพื้นที่ช่วยว่าที่ นายก อบจ.หนองบัวลำภู


ผู้สมัครเบอร์ 6 (วิชัย สามิตร) อดีต ส.ส.หนองบัวลำภู ชูนโยบายวิถีเกษตรกรแนวใหม่ใช้เทคโนโลยี
เมื่อเร็วๆนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ (หน่อย) เกยุราพันธุ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทยและอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เดินทางไปยัง ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบ้านของ นายวิชัย สามิตร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายสมัย และผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู กลุ่มพรรคเพื่อไทย เบอร์ 6 ในพื้นที่บริเวณสวนด้านหลังศูนย์ประสานงาน โดยมี ผู้สมัคร ส.อบจ.จากเขตต่าง ๆ สังกัดพรรคเพื่อไทย ทั้ง 30 เขต และนายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ร่วมลงพื้นที่ด้วย
นายวิชัย สามิตร ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งนี้ทางกลุ่มพรรคเพื่อไทย ได้ชูนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้งและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำการเกษตรให้ลดต้นทุน แทนแรงงานภาคการเกษตรที่ขาดแคลน โดยในวันนี้ได้นำอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ดูการทำระบบน้ำแก้แล้ง และลดต้นทุนด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นการแก้ปัญหาเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไป ขยายผลให้กับเกษตรกรและแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้
จากนั้น นายวิชัย สามิตร ยังได้นำอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน มาทำการบินให้เห็นว่าสามารถที่จะนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรได้และเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะนำไปช่วยเหลือเกษตกร ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของนวัตกรรมเกษตร ที่กำลังถูกผลักดันอย่างมากในยุคปัจจุบัน เข้ามาพัฒนาต่อยอดพร้อม ก้าวสู่ยุคของ Smart Farm ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่จะมาช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก โดรนที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาเพื่อการเกษตร ไม่ว่าจะการสำรวจพื้นที่ ติดตามการเติบโตของพืช เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลง
และ ใช้เพื่อทุ่นแรงชองเกษตรกร เช่น การหว่านเมล็ดพืช ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี การใช้งานของโดรนถือเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะพืชที่มีลำต้นสูง การฉีดพ่นด้วยการที่ต้องแบกเครื่องเองเป็นเรื่องยาก ตรงที่จะทำให้ละอองกระจายลงใบพืชได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีความสูงที่คนไม่สามารถฉีดพ่นได้ ซึ่งจะช่วยให้พืชผลิตดอกผลได้ดีกว่าและจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ หลังจากนั้น นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังได้ร่วมกับทีมงานผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู กลุ่มพรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกันสีข้าวที่เกี่ยวแล้ว ซึ่งเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของเกษตรกร ในพื้นที่อีกด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู