ศรีสะเกษ-ชุมชนบ้านหว้าน ได้รับตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 63 กิน-เที่ยว-นอนอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านหว้าน ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี น.ส.วรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิศิษฐ์ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจประเมิน
นายอนุรัตน์ กล่าวว่า กรมท่องเที่ยวได้ให้ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ร่วมกับคณะกรรมการในพื้นที่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านรายการนำเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านการประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านหว้าน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาก และให้รักษามาตรฐานให้ดีพร้อมช่วยกันประชาสัมพันธ์ และหากิจกรรมเสริมให้เกิดความยั่งยืน
ด้าน ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีโฮมสเตย์หลายอำเภอ หากแต่ละแห่งได้รับมาตรฐานจากกรมท่องเที่ยว ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและอยากเดินทางมาพัก ดีใจที่กรรมการแต่ละท่านมาจากหลากหลายหน่วยงาน ท่องเที่ยวกีฬาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วยการตลาดประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชนช่วยด้านสินค้าโอท็อป มหาวิทยาลัยช่วยวิชาการและวิจัย ขอให้ชุมชนมีกิจกรรมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาพักและเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่นมากขึ้นไม่ใช่ใส่บาตรเช้าอย่างเดียว ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวซ้ำอีก อยากให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านอื่นๆด้วยจะทำให้ขายท่องเที่ยวได้ตลอดปี.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน