ศรีสะเกษ – งานข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ส่งเสริมเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว-สร้างรายได้สู่ชุมชน

พ่อเมืองศรีสะเกษ ควง นายกเหล่ากาชาดฯ เปิดงานข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ส่งเสริมเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว-สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ” ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสุรพล กล่าวว่า อำเภอศรีรัตนะ มี 7 ตำบล 9· หมู่บ้าน 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ทั้งหมด 144,439 ไร่ พื้นที่การเกษตร 130,343 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 13,007 ไร่ และอำเภอศรีรัตนะ เป็นหนึ่งในกลุ่มอำเภอที่มีศักยภาพการผลิตข้าว พืชสวน พืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน และทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญ และคิดเป็นมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรรวมของอำเภอศรีรัตนะ 60 ล้านบาท โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอศรีรัตนะเป็นอย่างดี

ดังนั้น อำเภอศรีรัตนะ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเทศกาลวันข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลไม้ ข้าวโพดหวานและผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาข้าวโพดหวาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกินข้าวโพด การแข่งขันส้มตำลีลา และการจัดซุ้มจุดเช็คอินและการจัดแสดงรถตกแต่งผลไม้

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิตโดยอาศัยตลาดนำการผลิต กระตุ้นให้เกิดการผลิต การตลาดหมุนเวียนอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและอำเภอให้ปรากฎแก่สายตาและความรับรู้ของมหาชน เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ ให้มีศักยภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน