ทั่วไทย-“บุญลือ” ป.กมธ.กีฬา นำลอยกระทงดำเนิน ขอพรคนไทยมีความสุขปลอดโรคไวรัส2019

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริเวณ ท่าน้ำวัดโชติทายการาม เทศบาลตำบลดำเนินสะดวกอ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 มี นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผอ.สำนักงานยุติธรรม จ.ราชบุรี ,นายชุณณิช ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก, พ.ต.อ.เทอดเกียรติ รักพาณิชมณี ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดำเนินสะดวกร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจำนวนมาก

นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลดำเนินสะดวก กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนไทยได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และยังคงได้รับความร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุมชนที่ยังหมายถึงความสมัคสมานสามัคคีและจะยังร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ในการจัดงานได้เน้นไปที่กิจกรรมตามประเพณีไทย ที่ยังเปิดโอกาสให้มีการจำหน่ายอาหารประจำถิ่น มีการจัดแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ร่วมไปถึงการประกวดกระทงสวยงาม

“สำหรับประเพณีลอยกระทง จะจัดขึ้นในทุกคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อ และเป็นการขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ ที่ยังเชื่อว่าการลอยกระทงยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆให้หมดสิ้นไป”

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทย ซึ่งพรที่ขอและส่งผ่านกระทงนั้นก็ขอให้ปัญหาโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หมดไปจากแผ่นดินไทยและหมดไปจากโลกเพื่อที่จะให้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติและในประเพณีลอยกระทงก็ขอให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและผ่านพ้นทุกๆปัญหาไปด้วยกัน