พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประกอบจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประกอบจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
วันนี้( 23 ตค.63) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนนำพวงมาวางเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ร่วมพิธีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฏร์เสมอมา
สืบเนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 หรือวันปิยมหาราช โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงวางรากฐานการปกครองของประเทศไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน อาทิ ทรงยกเลิกระบบไพร่ ระบบทาส ทรงยกเลิกธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัย ส่งเสริมการศึกษา โดยจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน ทั้งทรงปฏิรูปการปกครองการบริหารแบบใหม่ แบ่งงานต่างๆ ออกเป็นกระทรวง จัดการปกครองหัวเมืองให้มีประสิทธิภาพ ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตร การอนามัย การสาธารณูปโภค มีการสร้างถนน ทางรถไฟ การใช้โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง ตราบจนถึงปัจจุบัน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู