ปภ.ขอนแก่น สาขาพล ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง มอบถุงยังชีพ

ปภ.ขอนแก่น สาขาพล ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย
พ.ต.ท. คูณทัต วีระศักดิกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล นางอุบล เดชะรัฐ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.จ.อ.จักกรี วิชาชาติ ปลัดอำเภอหนองสองห้อง นายสิทธิศักดิ์ แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นายหมุน ไชยพรึง และครอบครัว บ้านเลขที่26 บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งมีผู้อาศัยในครอบครัวจำนวน 4 คน ทั้งนี้ได้ร่วมกัน มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม(อบต) จะได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบอีกต่อไป
ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง ทีมงานข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น