หนองบัวลำภู (ชมคลิป)ลูกเสือทุกหมู่เหล่ารวมพลัง ”ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพร้อมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ลูกเสือหนองบัวลำภู ทุกหมู่เหล่ารวมพลัง”ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพร้อมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ณ สนามโรงเรียนบ้านตำแย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ปฏิบัติราชการแทนในนามของสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด”ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์
เนื่องใน”วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ” พระประมุของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายประวิทย์ บุรินนิตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู พ.อ.อ.กฤชพล พรมลีรอง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี พร้อม ยุวกาชาด จิตอาสา และ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วม 500 คนในวันนี้


นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แจ้งให้สำนักงานลูกเสือทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเชิญชวนลูกเสือ เนตนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่อการจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”พร้อมกันทั่วประเทศ
ในส่วนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติ ตามที่จังหวัดกำหนด โดยในวันนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเป็นกิจกรรมในลักษณะช่วยเหลือประชาชน หรือชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 ) ด้วยการมอบถุงยังชีพให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดแจกจ่ายแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส คนชรา พร้อมการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านตำแย่ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องใน”วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ประมุของคณะลูกเสือแห่งชาติ


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู