ศรีสะเกษ- ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองดอกลำดวน เร่งฝึกอาชีพอิสระรองรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ

เมื่อเร็วๆนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบ หลักสูตร การขายสินค้าออนไลน์ (18 ชั่วโมง) ฝึกระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. นี้ ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าฝึก จำนวน 27 คน โดยมี ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นวิทยากร

นางทัศนี กล่าวต่อไปอีกว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สถานประกอบกิจการส่วนหนึ่งมีการปิดกิจการลง ทำให้คนตกงาน ว่างงาน และส่วนหนึ่งอพยพกลับภูมิลำเนาเดิม ต้องหาอาชีพใหม่ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ กระทรวงแรงงาน โดยการนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงาน ” JOB EXPO THAILAND 2020 ” ไทยมีงานทำ โดยรวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. นี้ ที่ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน ตกงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายหน่วยงานในสังกัด ฝึกอบรมอาชีพอิสระตามความต้องการของกลุ่มผู้ว่างงาน ตกงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดฝึกในหลักสูตร การขายสินค้าออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะตลาดออนไลน์ เป็นตลาดที่เปิดกว้าง เพิ่มโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญต้นทุนต่ำ ไม่เสียค่าเช่าร้าน และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน