(ชมคลิป)เรือนจำหนองบัวลำภู ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 255 คน


ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทายอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฏีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 255 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยต้องราชทัณฑ์ ได้กลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ จำนวน 255 คน เป็นเพศชาย 221 คน เพศหญิง 34 คน โดยก่อนผู้ต้องราชทัณฑ์จะได้รับการปล่อยตัว ได้ประกอบพิธี กล่าวคำปฏิญาณตน มีความจงรัก ภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมปฏิบัติตัวตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พร้อมได้รับการพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและก่อนที่ผู้ต้องราชทัณฑ์จะได้รับการปล่อยตัว ทางเรือนจำ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการฝึกอบรม โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ให้กับทุกคน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ ในการดำรงชีวิต หลังการพ้นโทษ เพื่อให้สามารถ มีอาชีพ มีรายได้ เริ่มต้นชีวิตได้อย่างมีความสุข และไม่หลงกระทำความผิดซ้ำอีก
โดยบรรยากาศรอบนอกเรือนจำหนองบัวลำภู มีพ่อแม่พี่น้องและญาติมิตรต่างยืนรอด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข พร้อมนำอาหาร เครื่องรางของขลัง นำฝ้ายผูกแขนมารอกันที่หน้าประตูเรือนจำ และทันที่ที่ประตูเรือนจำเปิดออก ก้าวแรกของผู้ต้องราชทัณฑ์ชุดแรกที่ถูกปล่อยตัวออกมา ต่างก้มลงกราบเท้า และโผ เข้ากอก พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ที่มารอรับบริเวณหน้าประตูเรือนจำ ด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตา บางคนได้นำฝ้ายมาผูกข้อมือให้กับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ ด้วยความดีใจ
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู