ขอนแก่น(ชมคลิป)อบต.บ้านขามพร้อมหน่วยงานท้องถิ่นให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

ที่หอประชุมโรงเรียนสองคอนศิริคุรุราฏร์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง ปกครองจังหวัดขอนแก่น กองพันทหารม้าที่ 14 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี  พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

นายคำภา โสโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในครั้งนี้  กลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน/นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม  จำนวน 80 คน   โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความพึ่งพอใจของการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงอนาคตและใช้ชี้วัดความเป็นอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี