คณะกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี


วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 น คณะกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร นำโดย
นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี โดยมี ดร.กัญญารัตน์ วัฒนสุขสิน ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานีให้การต้อนรับ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการฯ กล่าวว่าแรงงานไทยที่เรียนจบแล้วโอกาสไปทำงานต่างประเทศยังมีน้อยเนื่องจากเงื่อนไขของทางภาครัฐที่ยังกำหนดอยู่ ตอนนี้งานที่ประเทศไทยมีน้อยอยู่แล้ว เนื่องจากวิกฤต covid-19 และจากเศรษฐกิจที่ลดลง แล้วจะทำยังไงให้แรงงานไทย มีโอกาสไปทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเกาหลี ซึ่งมีเงื่อนไขของ G to G อยู่ โดยต้องดูว่าจะมีโอกาสเพิ่มในส่วนของภาคเอกชนที่จะได้นำบุคลากรคนไทยไปทำงานหรือเปล่า เรื่องนี้ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งตอนนี้งานในประเทศไทยมีน้อย ถ้าไม่ทำลักษณะอย่างนี้คนไทยก็ไม่มีรายได้ และจะได้นำเรื่องต่างๆ ที่ศึกษาดูงานเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงฯ อธิบดีฯ หน่วยงานภาครัฐ ที่จะมีการประชุมร่วมกันต่อไป