เลย-เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.2 สั่นไหวเล็กน้อย ชาวบ้านเวียนหัวหลังตื่นนอน

อ.เมืองเลย จ.เลย เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.2 สั่นไหวเล็กน้อย ชาวบ้านเวียนศีรษะหลังจากตื่นนอน
เมื่อเวลา 07.22 น.วันที่ 30 ส.ค.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ จ.เลย เกิดแผ่นดินไหววัดการสั่นสะเทือนได้ 2.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.เมืองเลย จ.เลย ละติจูด 17.6 ลองติจูด 101.72 ศูนย์กลางที่บ้านท่าบุ่ง หมู่ 4 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย เปรียบเทียบความรุนแรงอยู่ที่ระดับเบาหรือเล็กน้อย ผลกระทบ เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรู้สึกถึงอาการวิงเวียนศีรษะ
ผู้สื่อข่าวรับรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยาเลยว่า สถิติแผ่นดินไหวใน จ.เลย มีศูนย์กลางวัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเกิดแล้ว 6 ครั้ง แต่มีขนาดเล็กน้อย สูงสุดขนาด 3.8 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562 และเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 วัดได้ขนาด 3.9 มีศูนย์กลาง ที่ อ.เมืองเลย 2 ครั้ง ที่ผ่านมามีศูนย์กลางที่ อ.วังสะพุง 2 ครั้ง และ อ.เมืองเลย 4 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เช่นเดียวกันกับครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯแจ้งมาว่า เกิดจาการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนเลยในรูปแบบการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวา ต่อยาวเข้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ 100 กม.ขนานกับรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ ประชาชนในหลายตำบลของ อ.เมืองเลย จ.เลย รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้เข้าทำการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และกรมทรัพยากรธรณี มีแผนทำการสำรวจศึกษาชั้นรายละเอียดของรอยเลื่อนเลย จนปีงบประมาณ 2565 ด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /
บรรยายภาพ จากอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย