หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ท่องเที่ยวและกีฬาฯหนองบัวลำภู จัดค่ายนันทนาการสำหรับบุคลากรทางการกีฬา


ผู้สื่อข่าวรายงานงานเมื่อวันที่ 19 สค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดค่ายนันทนาการตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 19-20 สค.ศกนี้โดยมี นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายนันทนาการ
นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดฝึกอบรมนันทนาการในครั้งนี้ เป็นความโชคดีที่เรามีทีมวิทยากร ที่มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมทั้งด้านบันเทิงและกีฬาควบคู่ไปด้วยกัน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความกระตื่อรือล้นในการอบรมทั้ง 2 วัน หวังเพื่อพัฒนาทักษะตนเอง ก่อนนำไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนันทนาการในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ทำให้เกิดความมั่นใจพร้อมที่จะบูรณาการเชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นยังทำให้เกิดทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภายหลังความตรึงเครียดจากสภาวะผลกระทบจากโรคโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่ากายและจิตใจ ให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วม 100 คน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู