พ่อเมืองศรีสะเกษ มอบถ้วยและเงินรางวัลแก่เด็ก-เยาวชน ชนะการแข่งขัน Cover Dance Onlin 2020

พ่อเมืองศรีสะเกษ มอบถ้วยและเงินรางวัลแก่เด็ก-เยาวชน ชนะการแข่งขัน Cover Dance Online 2020 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแบบ New normal
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานมอบถ้วยและเงินรางวัล การแข่งขัน Cover Dance Online 2020 หัวข้อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้กับ ทีมโพเทนซี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โคลนนิ่ง จากโรงเรียนขุขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ม้อนท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอัน 3 ทีม เอเวอร์เรส จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ และรางวัล Popular Vote ทีม เพลย์กราวด์ จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยมี นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นำเด็ก เยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล
นายพงศ์ภัค กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา กิจกรรมหลายๆอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงาน มีการเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 และในส่วนนี้เองทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ต้องเป็นกิจกรรมที่คนมารวมตัวกันไม่มาก หรือหลีกเลี่ยงการมารวมตัวกัน
ซึ่งการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนนั้น เมื่อก่อนจะมีเวทีประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง การประกวดการเต้น CoverDance และB-Boy จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 จะไม่ค่อยเห็นมีองค์กร หรือหน่วยงานไหนจัดเลย แต่ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีน้องๆกลุ่มเยาวชน (คุณเขียวโปรดักชั่น / NYX Dance / Sleepycatstudio / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ) รวมตัวกันในชื่อ “วงเล่า Production” ที่มีความสามารถที่หลากหลายมารวมกันจัดกิจกรรมแบบ New normal กิจกรรมการแข่งขัน Cover Dance Online 2020
ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นโดยเด็ก เยาวชน เพื่อ เด็ก เยาวชนด้วยกันเอง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 10 ทีม เป็นการใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาตนเอง เป็นการขยายวงกว้างการสร้างโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมของเด็กเยาวชนที่อยู่ห่างไกล และก้าวข้ามข้อจำกัดอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค และแอฟพลิเคชั่น ZOOM มีคณะกรรมการให้ข้อแนะนำทุกทีม เหมือนการแข่งขันที่เวทีจริง เป็นการยกระดับการทำงานของเยาวชนในยุคนี้ ทั้งนี้ได้มีองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นี้มากมาย ถือเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมด้วยความอาสา.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts