อุดรธานี-กองบัญชาการตำรวจสวนสวนกลางจัดกิจกรรมโครงการจิตสา สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เมื่อวัน12 ส.ค.63 ที่บริเวณบ้านเลขที่ 69 ม.6 บ้านสวนมอญ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพีธีมอบบ้านพักอาศัยในโครงการจิตอาสา สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และประชาชนจิตอาสา หน่วยงานในพื้นที่ และพล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก., พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.,พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รอง ผกก.3 บก.ป.,พ.ต.ท.สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์ รอง ผกก.3 บก.ป.,พ.ต.ท.สิทธิเกียรติ ศรีจันทร์รอง ผกก.3  บก.ป.,พ.ต.ท.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.ธีรภาส ยั่งยืน รอง ผกก.4 บก.ป ปฏิบัติราชการ กก.3 บก.ป., พ.ต.ท.นพรัตน์ คำมาก สว.กก.3 บก.ป. ร่วมกันก่อสร้างเป็นบ้านปูซีเมนต์ชั้นเดียว อยู่ในบริเวณเดียวกับที่อยู่เดิม ให้แก่ครอบครัว นายพุฒินาท นครจันทร์ อาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับ น.ส. วาทินี ไชยสุวรรณ ภรรยา ซึ่งเป็นผู้พิการ ขาท่อนล่างกล้ามเนื้ออ่อนนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และ ด.ช.พีรทัต นครจันทร์ กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม อ.กุมภวาปี

เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน อยู่ในเพิงมุงสังกะสีขนาดเล็ก ไม่มีฝาพนัง สภาพทรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา ตามโครงการจิตอาสา สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ โดยมีข้าราชการตำรวจกองกำกับการ 3 กองบังตับการปราบปราม มีประชาชนจิตอาสาจากทุกหมู่บ้านของตำบลเสอเพลอ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พ.ต.ท.สิทธิเกียรติ ศรีจันทร์ รอง ผกก.บก.ป. กล่าวรายงานความเป็นมาและจุดประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวต่อ นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี ประธานในพิธีว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉบิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีแนวคิดที่จะจัดให้มีกิจกรรมขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งต้องเป็นกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณชนโดยทั่วไป กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา” สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย” ขึ้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์

 

คือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยไม่มีที่พักอาศัย สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนโดยทั่วไป
เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะของราชการตำรวจ   เพื่อให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ และ เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีจิคใจสาธารณะ แลประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้เนื่องด้วย พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีโครงการให้กับกองบังคับการปราบปราม จัดทำโครงการจิตอาสา สร้างที่อยู่อาศัยใหกับผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ไม่มีที่พักอาศัย
ซึ่ง พล.ต.ต.จิราภพ ภูริเดช ผบก.ปราบปราม ได้มอบนโยบายให้ พ.ต.อ. บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.3 กองบังคับการปราบปราม จึงได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. ลงพื้นที่ทำการสำรวจหาข้อมูลครอบครัวที่มีความเหมาะสมจะได้รับการช่วยเหลือ และพบว่าครอบครัวของ นายพุฒินาท นครจันทร์ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 69 ม.6 บ้านสวนมอญ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พร้อมกับ น.ส.วาทืนี ไชยสุวรรณ อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการเนื่องจากขาทั้งสองข้างท่อนล่าง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างได้ และมีบุตรชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.พีรทัต นครจันทร์ อายุ 13 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม ที่ทั้งสามคนต้องอยู่อาศัยรวมกันในเพิงหลังคาสังกะสีเล็กๆ มีฝาพนัง มีเพียงก่อไฝ่เป็นที่บังลม หลังคาสังกะสัมีสภาพผุกร่อน ทะลุเป็นรูๆหลายสิบแหง เวลาฝนตกน้ำฝนจะรั่ว จนไม่สามารถอาศัยได้ ต้องพากันไปหลบอยู่ในห้องน้ำเล็กๆที่สร้างเอาไว้อยู่ไม่ห่างกัน มีฐานะยากจน เพิงอาศัยดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา มีความลำบากมากเฉพาะทางเข้า-ออก จากเพิงที่พักอาศัยหลังดังกล่าวไปถึงหมู่บ้านสวนมอญฯ เป็นทางลูกรังเล็กๆระยะทางประมาณ 5 ก.ม เวลาจะเดินทางไปโรงเรียนก็จะต้องใช้รถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซด์ เป็นพาหนะและต้องไปนั่งรถของทางโรงเรียนอีกประมาณ 5 ก.ม.รวมเป็นระยะทางประมาณ 10 ก.ม.. รายได้ของครอบครัวได้มาจากการรับจ้างของ นายพุฒินาทฯ หัวหน้าครอบครัวคนเดียว ที่มีรายได้ไม่แน่นอน

ส่วนอาการพิการของ น.ส.วาทินี ไชยสุวรรณ ภรรยาของนายพุฒินาท นครจันทร์นั้น เกิดขึ้นจากเมื่อ 13 ปี ที่ผ่านมาหลังจาก น.ส.วาทินีฯ คลอดลูกคือ ด.ช.พีรทัตฯ ได้เกิดภาวะท่อนล่างกล้ามเนื้ออ่อนแรง จนเป็นเหตุให้เกิดทุพลภาพ ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างได้เหมือนอย่างเดิม จึงได้นำเรื่องราวของครอบครัว นายพุฒินาท นครจันทร์ เข้าไปรายงาน และเสนอโครงการต่อ พล.ต.ต.จิราภพ ภูริเดช ผู้บังคับการปราบปรามทราบ และพิจารณาแล้วเห็นชอบให้การช่วยเหลือครอบครัว นายพุฒินาทฯดังกล่าว

ในระหว่างการทำการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของ นายพุฒินาทฯ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่เป็นประชาชนจิตอาสา ของตำบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ร่วมกันทำการก่อสร้างบ้านหลังใหม่เป็นอย่างดีจนสำเร็จด้วยดี โดยใช้เวลาก่อสร้างจากวันที่ 29 ก.ค. ถึงวันที่ 10 ส.ค.2563 รวมเวลา 10 วัน เท่านั้น

นายณัฐวุฒิ ยศสงคราม ครูประจำชั้น ม.1 ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงเรียนมีโครงการสำรวจเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนเพื่อที่จะมอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ได้มาพบว่าครอบครัวของ ด.ช.พีรทัต นครจันทร์ เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่ผ่านมาจากการที่สำรวจความยากจนของนักเรียนพบว่าครอบตรัวของ ด.ช.พีรทัต นครจันทร์ มีฐานะยากจนมากที่สุด จึงนำเอาข้อมูลของ ครอบครัวของ ด.ช.พีรทัต นครจันทร์ไปรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อที่จะหาทางวิธีหาทุนมามอบให้กับ ด.ช.พีรทัตฯ พอดีกับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีโครงการจิตอาสา สร้างทีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ มาลงให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัว นายพุฒินาท นครจันทร์ พอดี

ส่วน ด.ช.พีรทัต นครจันทร์ ได้เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเสอเพลอ เป็นปีแรก มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นเด็กที่มีจิตอาสาคอยให้การช่วยเหลือทำงานของครู และโรงเรียน ทุกอย่างเป็นอย่างดี